www.hullygully.nl

Alle foto's zijn copyrighed, alle rechten hiervan voorbehouden aan webmaster www.hullygully.nl

All pictures are copyrighed, all rights reserved by webmaster www.hullygully.nl

Tilburgse kermis Perspresentatie Kermis 2010

Offici le promotievideo :

Aankleding presentatieruimte :

Optreden van Punt en El :

Teamleider Tilburgs kermisteam opent de persbijeenkomst

Inleiding door wethouder Joost M ller. Zo komt er een nota aan over de toekomst van de kermis.

In de Tilburgse bioscoop Must See speelt tijdens de Tilburgse kermis de film 'Kermis in Tilburg' van Remy Vlek.

De trailer van deze film :

Frans-Jan Lathouwers, directeur VVV Tilburg, houdt interviews met o.a. Jet van Baast (kermisteam Tilburg) en Hennie van Oers (namens Stichting Kermis-Cultuur over de kermisexpo n het stoomcarroussel-boek dat later dit jaar verschijnt).

Een attractie op zich : uitzicht vanuit het Tilburgs gemeentehuis over Tilburg :

Logo Tilburgse Kermis :